Democratisch-onderwijs.nl waardeert open, constructieve en kritische dialoog op onze website. Alle positieve en opbouwende reacties zijn welkom. Daarom hebben alle artikelen op de Democratisch-onderwijs.nl een reactiemogelijkheid. Wel verwijderen wij seksistische, racistische, gewelddadige of anderszins onbehoorlijke reacties van onze website. Wees dus respectvol naar anderen en deel alleen ervaringen die relevant zijn.

Het kan voorkomen dat jouw reactie in moderatie wordt gehouden, bijvoorbeeld als er te veel links in je bericht staan. De reactiemogelijkheid nadrukkelijk geen plaats om te adverteren.

De redactie van Democratisch-onderwijs.nl behoudt zich het recht voor om reacties zonder uitleg te weigeren of verwijderen. Onze etiquette voor reageren is als volgt:
• Wees beleefd.
• Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen.
• Geef argumenten voor je mening.
• Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands.
• Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen.
• Discrimineer niet, zet niet aan tot haat of geweld.
• Maak je niet schuldig aan digitaal schreeuwen.
• Gebruik geen schuttingtaal.
• Reageer inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk.
• Als je een link plaatst in je reactie, leg dan uit waarom die link relevant is.