Jouw privacy is voor Democratisch-onderwijs.nl van groot belang. Wij houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons. In deze verklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we via www.verhalenkring.nl over jou te weten komen. Als je vragen hebt, neem dan contact op met Democratisch-onderwijs.nl.

Cookies
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om consent te gaan met het gebruik van deze cookies.

Nieuwsbrief
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Jouw aanmelding kun je ieder moment stopzetten door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees en wordt bewaard totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Doorspelen van gegevens
Wij spelen je gegevens. onder geen voorwaarde door naar andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wel zijn er social media buttons in onze website opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je gegevens.

Wijzigingen in verklaring
Wanneer onze website wijzigt, passen wij ook deze privacyverklaring aan. Deze verklaring dateert van 16-5-2019.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke gegevens wij van jou hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:
• Uitleg over welke gegevens we hebben en wat we daarmee doen.
• Inzage in jouw persoonsgegevens.
• Laten corrigeren van fouten.
• Laten verwijderen van verouderde gegevens.
• Intrekken van toestemming.
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Democratisch-onderwijs.nl
hallo@democratisch-onderwijs.nl