Democratisch-onderwijs.nl verleent je toegang tot www.democratisch-onderwijs.nl en nodigt je uit om onze publicaties te lezen. Democratisch-onderwijs.nl behoudt zich daarbij het recht voor om de inhoud op elk moment aan te passen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid
Democratisch-onderwijs.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De publicaties worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Democratisch-onderwijs.nl.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Verhalenkring en haar schrijvers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Verhalenkring.

Fotogebruik
De redactie van de Democratisch-onderwijs.nl richt zich erop volledig copyrightvrije afbeeldingen te gebruiken voor de publicaties en opmaak van deze site. Wij zijn in de veronderstelling dat de foto’s die gebruikt worden op deze website copyrightvrij zijn. Indien u van mening bent tóch rechthebbende te zijn, vragen wij u zich per ommegaande bij de eindredactie te melden. Wij zullen de gewraakte afbeelding dan direct verwijderen.