Een democratische school is een leergemeenschap gebaseerd op twee pijlers:
• Vrijheid: leerlingen leren zelfgestuurd
• Gelijkwaardigheid: leerlingen kunnen meebeslissen over de invulling van de leeromgeving

Zelfgestuurd leren
Kinderen op democratische scholen kiezen zelf hoe ze hun schooltijd doorbrengen, welke interesses ze volgen en hoe ze zich voorbereiden op hun leven na de school. Leren kan plaatsvinden in een les, net zoals op conventionele scholen. Tegelijkertijd beschikken kinderen over de vrijheid om zichzelf op geheel eigen wijze te ontwikkelen, bijvoorbeeld door zelfstudie, onderzoek via internet, stage, vrijwilligerswerk, museumbezoek, te spelen, te reizen en gesprekken te voeren met vrienden en/of de staf.

Meebeslissen over de invulling van de leeromgeving
Een democratische school is een leergemeenschap waarin de rechten en meningen van alle leden worden gerespecteerd. Door middel van schoolvergaderingen kunnen kinderen en volwassenen op een gelijkwaardige manier - ongeacht leeftijd of functie - praten en besluiten over o.a. schoolregels, aanschaf van materialen, uitjes en inzet van (vak)docenten.

Het resultaat: authentieke, open-minded, verantwoordelijke personen die weten hoe ze hun mening moeten uiten en kunnen luisteren naar die van anderen. Actieve wereldburgers die dichtbij zichzelf staan en zich kunnen manifesteren in een moderne democratische samenleving.

Zie onderstaande video voor meer uitleg over de pijlers van democratisch onderwijs.

Uniek karakter
Hoewel vrijheid en gelijkwaardigheid de pijlers zijn voor elke democratische school, is geen enkele democratische school hetzelfde. Bekijk de verhalenpagina per school om de verschillen te ontdekken.