Hoewel we weten dat onze leeromgeving al ruimschoots invulling geeft aan de
burgerschapsopdracht van de overheid, zien we de opdracht van de overheid ook
als een uitnodiging om opnieuw nog eens goed naar onze LOS mini-maatschappij
te kijken. Vanuit een nieuw perspectief een blik werpen op wat je deed en doet
brengt namelijk vrijwel altijd nieuwe ideeën en inzichten.

In de schoolgids en het schoolplan beschrijven we wat we doen, hoe we het doen
en waarom we het doen zoals we doen. We bekijken deze documenten, die bij de
start van LOS al vorm kregen, in een werkgroep bestaande uit begeleiders en
ouders vanuit onze visie op burgerschap: Samen mens zijn. Dit leidt tot een nieuwe
beschrijving van ons mensbeeld, aansluitend bij onze visie op burgerschap en op
LOS als geheel.

Tijdens een visiedag nemen we de beschrijving van dit mensbeeld opnieuw bij de
hand, om samen met leerlingen, begeleiders en ouders de puntjes op de i te zetten
en te komen tot een gezamenlijk gedragen beschrijving van wat burgerschap
betekent voor ons als geheel. Om de tekst te bespreken en te doorvoelen komen
we samen in een sociocratische kring. In het midden ligt een prachtig doek die de
verbinding tussen visie en doen verbeeldt.

De tekst legt een verbinding tussen de visie en het daadwerkelijk samen mens zijn
in onze leeromgeving. We gaan met elkaar op ontdekkingstocht naar wat
waardevol is voor onszelf, voor de ander, voor LOS en voor de omgeving waarin
we ons bevinden. Alle mensen binnen onze leeromgeving mogen ontdekken dat zij
gezien en gehoord worden. Dat ze van waarde zijn en er toe doen.
Mens ben je niet alleen. Je ontwikkelen als mens kun je niet alleen. In de relatie
met de ander leer je je eigen uniekheid en die van de ander herkennen en
waarderen. Wij kiezen voor samen mens zijn! Om dat kracht bij te zetten, zetten we
onze handen op het doek.
Benieuwd naar de volledige tekst ‘Samen mens zijn’? De tekst komt als hoofdstuk 2
in schoolgids 2024. Klik hier voor een preview .