Internationale Oproep voor verduidelijking van de term “Verplicht” Onderwijs

De 30e Internationale Conferentie voor Democratisch Onderwijs (IDEC) 2023 in Nepal heeft de Commissie voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties (CRC) opgeroepen om te verduidelijken dat “verplicht onderwijs” staat voor een garantie van universele toegang tot onderwijs en niet betekent dat een kind verplicht is om naar school te gaan.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UDHR) uit 1948 was de eerste internationale erkenning van Onderwijs als een Recht, en het benadrukte het belang van dit Recht in Artikel 26 als “basisonderwijs is verplicht”. Hoewel het gebruikelijk is geworden om dit te vertalen en te parafraseren als ‘verplicht schoolbezoek voor kinderen’, is dit niet in lijn met de oorspronkelijke bedoeling van de bewoording, zegt IDEC.

De notulen van de vergaderingen van het opstelcomité van de UDHR, voorgezeten door Eleanor Roosevelt, vermelden uitgebreide discussies over dit woord en laten duidelijk zien dat niemand in het comité op enig moment de bedoeling had dat het woord ‘verplicht’ zou worden geïnterpreteerd als dwang van het kind. Dit wordt bevestigd door Algemene Opmerking nr. 11 van het Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (CESCR): “Het element van dwang dient om te benadrukken dat noch ouders, noch voogden, noch de staat gerechtigd zijn om de beslissing of het kind toegang moet hebben tot basisonderwijs, als optioneel te beschouwen.”

De IDEC Resolutie 2023 benadrukt dat het principe van het ‘beste belang van het kind’ volledig gerespecteerd moet worden en het niet ondergeschikt te laten zijn aan politieke en administratieve doeleinden.

De Resolutie werd gezamenlijk opgesteld door internationale voorvechters van democratisch onderwijs, onder leiding van Richard Fransham (Canada), Sifaan Zavahir (Sri Lanka), Henning Graner (Duitsland) en Je’anna Clements (Zuid-Afrika), met inbreng van verschillende andere deelnemers van over de hele wereld.

Het werd aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van IDEC op donderdag 19 oktober 2023 en werd verzonden naar de UN Committee on the Rights of the Child ter herdenking van de verjaardag van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, die plaatsvond op 20 november 2023.

« »