Het Labyrint is een kleinschalige school voor inspirerend voortgezet onderwijs ten zuiden van Groningen. Waar jongeren leren vanuit hun eigen interesses en op de manier die bij hun past. Waar nieuwsgierig en eigenwijs mag blijven. Wij schotelen het onderwijsaanbod niet vóór. In plaats daarvan dekken jongeren de tafel en verzinnen zíj het menu.

Wij gaan ervan uit dat iedereen van nature nieuwsgierig is en wil leren. Vooral wanneer je de ruimte krijgt om zelf te ontdekken wat je interesses en talenten zijn. In het Labyrint onderzoeken jongeren niet alleen de uiterlijke wereld, de wereld van de kennis, maar ook hun eigen denken en gedrag. Zodat ze kunnen opgroeien tot autonome mensen die hun volle potentieel leven.

Hartgedragen onderwijs

Ons hartgedragen onderwijs is waarderend, uitnodigend en betekenisvol. Wij bieden leerlingen een plek waar iedereen erbij hoort, van waarde is en er toe doet. Omdat zij het recht hebben om écht gehoord, gezien en gewaardeerd te worden. Leerlingen leren vanuit hun hart. Er is geen tijdsdruk op het bereiken van een bepaald leerdoel en van de leerlingen wordt ook niet geëist dat ze op een bepaald moment allemaal hetzelfde leren. Het Labyrint begeleidt en ondersteunt de individuele schoolreis van de leerlingen en helpt bij het weer gaan voelen van hun zielsreis.

We geven het onderwijs vorm vanuit gedragen besluitvorming. Wij kiezen voor een bestuursvorm waar de leerlingen en alle andere betrokkenen in het Labyrint gezamenlijk een ‘tribe’ vormen en die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. We richten de besluitvorming sociocratisch in. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de leerlingen en andere betrokkenen in de schoolkring inbrengen kunnen doen, waar op sociocratische wijze over wordt gesproken en besloten.

Labyrint

Wat betreft onze naam: het labyrint is een oeroud universeel symbool. Het staat voor het zoeken naar wijsheid en antwoorden. Het is een pad dat via wendingen naar het centrum loopt en weer terug. Via de weg naar binnen vind je jouw weg naar buiten.

Noordlaren

We zijn na de zomer van 2022 gestart met achttien leerlingen, als natuurlijk vervolg op de start van basisschool Buitenbasis een jaar eerder (www.buitenbasis.nl). We hebben onze plek gevonden in het sfeervolle dorpshuis in Noordlaren. We krijgen er een tweede locatie bij in hetzelfde dorp, want we groeien naar verwachting door in het komend schooljaar richting de dertig leerlingen.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail ons eens!

Namens het team van Labyrint, 

Linda van der Grijspaarde

www.labyrint-vo.nl

info@labyrint-vo.nl