Een andere kijk

Dit jaar bestaan de democratische scholen De Ruimte en De Vrije Ruimte respectievelijk 20 en 15 jaar. Beide scholen hadden het idee een boek uit te brengen met verhalen van alumni. Wat doen ze nu? Hoe kijken ze terug op hun tijd binnen democratisch onderwijs?

Besloten is gezamenlijk een boek te maken en alleĀ scholen zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren. In de afgelopen periode heb ik een aantal interviews gedaan met oud-studenten en het voelt als een cadeautje. Wat een feestje waren deze gesprekken. Zo leuk om te horen hoe het nu met ze gaat, herinneringen te delen over hun tijd op onze school.

Bladerend door wat schriften kwam ik onderstaande woorden tegen van een toenmalig student:

I take care of me

And you mind your own business

That used to be my mindset

That’s why I conflicted with you

Saying: take care of yourself and eachother

 

Now I see life is easier

If I share this attitude

Sometimes I don’t manage

And I’m grateful to get help

Other times I help others

There’s more care this way

 

Then new people show up

People with the attitude I had

It’s painful to be around them

They don’t care

I can see, that – like me – they can learn this

But I don’t feel strong enough

I just want them to stop doing

What they are doing

But they don’t know

They are doing it

Deze gedachtestroom laat zien, dat de periode op school soms een worsteling kan zijn, met jezelf, met de omgeving. Fijn om te merken dat dit uiteindelijk ook oplevert dat ze hun eigen draai gevonden hebben.

« »