Door: Jacqueline van Ewijk (DOE040)

Er is een nieuwe stichting met als doel; het realiseren van bekostigde onderwijsvrijheid. www.bekostigdeonderwijsvrijheid.nl
Al vanaf de start van DOE040 zetten we ons in voor bekostiging van democratisch onderwijs. Nederland heeft het internationaal verdrag van het kind ondertekend en daarmee ook voor gratis onderwijs voor ieder kind. Vreemd dat bij ons dan toch door ouders betaald moet worden.

Al veel gedaan

Samen met Peter Hartkamp (Sudbury school Amersfoort) zijn we begonnen met een experimentaanvraag namens alle democratische scholen in 2015. Die aanvraag is afgewezen. Het proces van de aanvraag en de afwijzing hebben ons wel waardevolle contacten met OCW en de inspectie opgeleverd. Een van de opbrengsten is dat we een leergang hebben verzorgd voor het MT
van OCW met als titel ‘anders kijken naar onderwijs’. Ook de Inspectie van het Onderwijs heeft deelgenomen aan deze leergang. De inspectie heeft zelfs gepleit voor bekostiging omdat ze zien dat wij kinderen iets bieden wat bekostigd onderwijs vaak niet kan bieden. Allemaal positieve signalen van interesse door de overheid.

Een volgend experiment samen met OCW voorbereid maar kansloos
omdat ze zelf al aangaven dat ze het op juridische gronden af zouden wijzen. Er is toch een soort onzekerheid wat er gaat gebeuren als meer mensen de kans krijgen onderwijs te bieden zoals wij dat doen. Als laatste actie hebben we gepoogd een vereniging van democratische scholen op te richten, met als doel bekostiging zonder pedagogische beperkingen. Het bleek dat we niet zo verenigbaar
waren als we dachten. Sommige democratische scholen willen helemaal niet bekostigd worden. Anderen wilden geen bekostiging als doel.

Scheiding van staat en onderwijs

De kramp van de onderwijswetten zit hem in de elementen in de wet die inmengen met de pedagogie. Je zou kunnen zeggen dat er net als kerk en staat, ook de pedagogie en staat gescheiden moeten zijn. We willen geen pedagogische eisen gekoppeld aan bekostiging. Scholen zouden pedagogische vrijheid moeten kunnen genieten.

Sinds twee jaar worden we begeleid door Stibbe Advocaten uit Amsterdam om het doel van destichting zo op te stellen dat we, indien nodig bij een rechter terecht kunnen en aanspraak kunnen maken op de rechten van het kind. Een mooi en leerzaam traject en tevreden met het resultaat. We hebben inmiddels een zeer goede aanvulling voor het bestuur gevonden in Monique van Reijen. Iemand die juist van buiten het onderwijs komt maar wel maatschappelijk betrokken is bij wat er aan de hand is. Dit keer richten we ons niet alleen op Democratische scholen maar op alle scholen in Nederland die vrijheid missen in hun onderwijs. Mensen die van mening zijn dat de pedagogie weer terug moet naar de scholen en niet (indirect) bestuurd moeten worden, gekoppeld aan geld door een Ministerie.

Donatie is aftrekbaar

De eerste gesprekken met OCW, politici, grote schoolbesturen en schoolstichtingen (Agora, Montessori, Jenaplan, Vrije school etc.) zijn geweest of nog gepland en we nodigen ze uit om partner te worden van de stichting en samen op te trekken voor het realiseren van Pedagogische Vrijheid. Op de site is een mogelijkheid om een schenking te doen zodat we eerste kosten kunnen dekken van de stichting en later gaan we op zoek naar schenkers en donateurs, wat pas nodig is als we Stibbe ook daadwerkelijk nodig blijken te hebben. De stichting heeft een ANBI status zodat de schenkingen aftrekbaar zijn. Het bestuur werkt overigens onbezoldigd maar elke stichting maakt uiteraard wel kosten. Bovendien willen we landelijke bijeenkomsten gaan organiseren om mensen te informeren
en ook dat zal gefinancierd moeten worden.

Fijn als jullie ons steunen, blijven volgen en onze berichten binnenkort op social media willen liken en delen. Wellicht later in het traject jullie verhaal te delen wat pedagogische vrijheid voor jullie betekent.