Als wiskundedocent op democratische scholen DOE040 en LOS Deurne heb ik in het kader van de opleiding Master leraar wiskunde een vakdidactisch ontwerponderzoek uitgevoerd. Hierin stond het stimuleren van wiskundige ontwikkeling in vrijheid centraal. Je kunt het afrondende artikel, waarin aanpak, uitvoering en resultaten worden besproken, hier lezen.