Groei

Het fascineert ons allemaal in hoge mate: groei. Sommige kinderen maken bij makED ontwikkelingsstappen alsof ze zevenmijlslaarzen aan hebben: die komen voorbij gezoefd in lichtheid en ontspanning. En dat is superfijn; we genieten met volle teugen van die natuurlijke flow.

Maar we hebben ook juist veel aandacht voor de kleine, ogenschijnlijk ieniemienie-groeimomentjes. Want die representeren vaak iets veel groters: veiligheid, ruimte in jezelf voelen voor een nieuwe stap, zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid. Een sterke, stille ‘pull’ die uit jezelf komt. Intrinsieke motivatie zonder druk van buitenaf:

– voor het eerst een potlood durven oppakken en nu stapels tekeningen met tanks produceren;
– voor het eerst durven gaan schrijven en nu overal in de school bordjes en teksten ophangen;
– voor het eerst mee durven springen op de trampoline en in de boom klimmen;
– voor het eerst een hele wensenkring mee kunnen doen;
– voor het eerst een basic jurk knippen uit een grote lap stof en nu wekelijks nieuwe jurken naaien op de naaimachine;
– voor het eerst samen een fantasieverhaal schrijven met tekeningen erbij;
– voor het eerst je eigen conflicten bemiddelen;
– voor het eerst nieuwe dingen durven proeven bij de warme lunch;
– voor het eerst snuffelen aan het leerdoelenverzamelalbum en nu regelmatig uit jezelf erin gaan werken;
– voor het eerst een begeleider om hulp vragen als iets niet lukt;
– voor het eerst heel boos durven worden op school, of verdrietig;
– en je dan je voor het eerst laten troosten.

Wij ervaren dit als minstens even indrukwekkende processen. Zeker, deze groeimomenten zijn nauwelijks te vertalen naar kerndoelen en referentieniveaus. Maar ze vormen in onze ogen wel een belangrijke basis, een voorwaarde om tot daadwerkelijk betekenisvol leren te komen. Om jezelf te kunnen zijn, échte vriendschappen aan te gaan en écht deel te nemen aan groepsprocessen. Niet omdat het moet, maar omdat je het zelf wilt. En omdat je weet dat je invloed hebt op hoe de dingen gaan.

Je wordt uitgenodigd om je te ontwikkelen in jouw tempo, op jouw manier. Je wordt gezien en gehoord. Je wordt geaccepteerd zoals je bent. En je groeit. Elke dag.

Geschreven door Anne van Dijk

« »