Bij makED werken we met de ‘Pedagogiek van je Hart’. Deze pedagogiek heeft een aantal basiswaarden die sommigen wel zullen herkennen van Iederwijs:

Veilig Voelen – Vertrouwen op Vermogen – Vrijheid in Verbondenheid – Verrijking door Verschillen – Vormgeven aan Verlangens – Verder door Vragen –
Verdriet, Vreugde en Vrede (new!)

In dit tweede schooljaar hebben we ons bewust de eerste weken gefocust op onze binnenkant: de groepsvorming, wennen aan elkaar, voelen, aandacht voor conflictbemiddeling en andere waarden die we op school belangrijk vinden, zoals respect en zorg voor elkaar. Dit hoort bij Veilig Voelen: de basis die de voorwaarde schept voor al het andere (leren en ontwikkelen, nieuwe dingen ontdekken, pionieren).

En dat was ook best even nodig, want naast relatief veel nieuwe kinderen erbij (vorig jaar 5, dit jaar gestart met 11), is ook het rooster van de begeleiders (5 per dag) veranderd, waardoor echt iedereen weer moest wennen. Soms is dat best pittig, met name op het gebied van de conflictbemiddeling. Iedereen zoekt natuurlijk de grenzen van zichzelf en de community op: wat kan en mag, wat kan ik hebben, wat wil ik niet? 

Gelukkig hebben we een heel fijne conflictbemiddelingsmethode on the spot (‘Van Conflict naar Contact’), die dit proces mooi ondersteunt. Voor veel kinderen is het een nieuw proces om niet alleen zélf helemaal gehoord en gezien te worden op school, maar ook de ánder helemaal te gaan horen en zien. Dat proces ontvouwt zich stapje voor stapje. 

Als verbindende activiteit zijn we ook met de hele school (ja ja, alle ouders en kids en veel begeleiders!) een nachtje gaan kamperen – ondanks de nachtelijke kou was het hartverwarmend om samen te zijn, eten en verhalen te delen, onze gezamenlijke missie te voelen: een inspirerende plek creëren, niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders en begeleiders.

Na een paar weken zien we nu dat er meer ruimte en rust begint te komen. Ruimte voor nieuwe dingen (nieuw spel, nieuwe activiteiten, nieuwe vriendschappen), rust in de lijven en hoofden, saamhorigheid en ontspanning. Natuurlijk blijven deze processen zich voltrekken in golven. Na iedere vakantie merken we dat de groep zich weer even moet ‘zetten’, en met ieder nieuw kind en elke nieuwe begeleider verandert de groepsdynamiek.

Het is soms dan ook best een uitdaging om te Vertrouwen op Vermogen, om de lange lijnen in het oog te houden, om steeds weer de menselijke maat toe te passen. Oog hebben voor behoeften, flexibel meebewegen met wat de groep vraagt en te genieten van alle mooie momenten en dagen die er volop zijn – daar gaat het om. Dat vraagt veel bewustzijn en afstemming, van iedereen – hebben wij even geluk dat we zo’n superteam hebben en zulke fantastische kinderen & ouders!

Geschreven door Anne van Dijk